Portfolio
Temptation
Photoshooting Competitive model Jakets
Photographer: V. Evdokimov
Models: Anneliya, Gulchatay, Alisa, Katya (FIGARO model agency)